Elsie

Långvalslidens Guldiga Gulli
Bichon Havanais | Rödsobel

  • Beteende och Personlighetsbeskrivning hos hund, BPH

Elsie är mattes prinsessa. Hon är social och trygg i olika miljöer. Elsie bor hos sin fodervärd Louise i Uddevalla.