Emma

Callunavias Romanov Princess
Bichon Havanais | Sobel

  • Beteende och Personlighetsbeskrivning hos hund, BPH

BPH visar att Emma är en aktiv tik utan rädslor och oro. Hon är också bra i all hantering och är mer social med främlingar än rasen i övrigt. Väldigt positiv och trygg.