Heikki

Fly Away's Buckminster
Bichon Havanais | Rödsobel

Heikki förvaltas och samägs med kennel Topsakans i Finland.